Metody spędzania czasu wolnego

Z powodu późnej pory i braku energii do pisania, wstawiam komiks. Ktoś raz mi powiedział, że go ubawił. Może ubawi więcej niż jedną osobę (ale Twoje zdanie i tak jest mi bardzo drogie, Grażynko ♥︎).

IMG_2632

Published by kotersey

Graduated from the University of Edinburgh with a First in geography, and from the University of Brighton with a Master's in history of design and material culture. Probably drinking iced coffee and thinking about buildings.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: